Ahmet KUYAŞ’la “Edebiyatın Gözünden Tarihe Bakmak”

275.00

Açıklama

İstanbul, 1952 doğumlu Ahmet Kuyaş, Saint-Joseph Lisesi’nde okudu. Haute-Bretagne (Rennes, Fransa) Üniversitesi’nden tarih lisansı ve McGill (Montréal, Kanada) Üniversitesi’nden tarih doktorası aldı. Princeton Üniversitesi’nde okutmanlık ve Mount Holyoke College’da (South Hadley, Massachusetts) öğretim üyeliği yaptı. 1996’da katıldığı Galatasaray Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Bölümü’nden 2019’da emekli oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Kültür Çalışmaları Programı’nda da ders vermiş olan Kuyaş’ın ilgi alanı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihleridir. Yayınları arasında Tarihi Düşünmek (2016) Gençler İçin Çağdaş Tarih (2004) ve Tarih 1839-1939 (2006) kitapları bulunan Kuyaş’ın, “II. Meşrutiyet, Türk Devrimi Tarihi ve Bugünkü Türkiye” (2008), “Le califat illusoire qui cache la République: La fin de la monarchie constitutionnelle en Turquie” (2015), “Türk Ulusçuluğunun Kökenlerine İlişkin Bazı Tespit ve Düşünceler” (2021), “Yemen ve İsmet İnönü” (2021) ve “Les deux Turquies et leurs multiples traités” (2021) başlıklı makaleleri vardır.

EDEBİYATIN GÖZÜNDEN TARİHE BAKMAK

Halide Edip’in anılarına yeni bir yaklaşım denemesi

Anı kitaplarını “tarihe tanıklık” olarak görüyoruz. Tümüyle haksız sayılmayız. Ama hangi tarihe ne kadar tanıklık ettiklerinin de başlı başına bir sorun olduğu ortada. Halide Edip-Adıvar’ın anılarının özgün İngilizceleriyle Türkçe çevirileri arasındaki büyük farklar olduğunu biliyoruz. Bu farklar, genellikle “otosansür” veya “zamanın gerekleri” biçiminde değerlendiriliyor. Kuyaş, bu seminerde, diğer bazı anı kitaplarından da örnekler vererek söz konusu değerlendirmelerin ne kadar doğru olduğunu irdeliyor ve yeni bir yorum öneriyor.

Tarih
20 Nisan 2020
Salı günleri
Saat: 20:00 – 22:00
Not: Dersler online olarak yapılacaktır.