Feridun Andaç ile “Kısa Öykü Atölyesi”

4,850.00

Açıklama

Feridun Andaç

1954’te Erzurum’da doğdu. Yükseköğrenimini MÜ Eğitim Fakültesi’nde tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri verdi. İnceleme, araştırma ve deneme çalışmalarının yanı sıra yazdığı öyküleri ve gezi yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Bu alanlarda yayımlanan birçok kitabı olan Andaç, üniversitelerde görev yaptı, özel kurumlarda alanı ile ilgili yöneticilik görevlerinde bulundu. 2002 yılından itibaren Dünya Kitapları’nın yayın yönetmenliğini üstlendi; edebiyat/kültür/sanat/tarih alanında ikiyüzün üzerinde özgün kitabın yayımını yaptı. Cumhuriyet, Dünya, Birgün gazetelerinde sürekli yazılar yazan Andaç, Marmara Üniversitesi İletişim ve Güzel Sanatlar fakültelerinde “Günümüz Türk Edebiyatı” , “Kültür Tarihi”, “Eleştiri Kuramları”; Doğuş Üniversitesi’nde “Sanat Tarihi” ve “Yaratıcı Yazarlık” dersleri verdi, veriyor. Attilâ İlhan Kültür Merkezi, Yazıhane&Atölye, Ceres Atölye’ ve Butik Global’de verdiği “yaratıcı yazarlık” derslerinin yanı sıra yazılarını “Cumhuriyet”  gazetesinde sürdürmekte, online dergi Edebiyat Haber’de her hafta edebiyatın gündemine dair yazmakta,  edebiyat seminerleri vermekte ve yayın danışmanlığı yapmaktadır.

PROGRAM

KISA ÖYKÜ DERSLERİ

Öyküyü uğraş edinen, anlatıcı yolunun öyküden geçmesini isteyenler için hazırlanan öykü yazma atölyesinde öncelik türsel çerçeve belirlenerek kısa öykünün özellikleri üzerinde örneklerle durulacak, belirlenen yazarların öykülerinin çözümlemeleri yapılarak deneysel yazı çalışmaları yürütülecektir. Belirli konu/izlekler çerçevesindeki bu çalışmalar da atölye süresince yorumlanıp değerlendirilecektir. Üç dönemi içeren kısa öykü derslerinin ilk programı 8 haftalık bir zaman dilimini kapsıyor.

 

Kısa öyküde yol almak, yazarken ve okurken öykünün metin olarak kuruluşu; düşünce/duygu bileşiminin örgülenmesi için yapılacak çalışmalarda öncelenecekler:

 • Anlatıcı/özne
 • Konu
 • Kişi/ler
 • Yer/mekân
 • Zaman
 • İzlek/tema
 • Karakter/kişi
 • Kahraman yaratmak
 • Hikâye etmek
 • Olayörgüsü
 • Durum
 • Atmosfer
 • Tasarlamak

Okurken göz önünde tutulacaklar, çözümleme/yorumlamada ayrıştırılarak bakılacaklar;

Ayrıca her bir öykü okunurken öne çıkarılıp irdelenecekler:

 • Eşzamanlılık/artzamanlılık,
 • Anlatıda duyuş/aidiyet,
 • Öykü yazmanın aidiyeti,
 • Dışarıdan gözleneni metne aktarmak,
 • Dış dünya gerçekliğine bakış,
 • Bir metni kurma biçimi: yapı kuruculuk,
 • Anlam ve son
 • İçsel gerçekliğin bensel-anlatım biçimiyle yansıtılışı,
 • Zamansal olanın peşpeşeliği,
 • Mekânsal olanın eşzamanlılığı.

 8 haftalık dersler süresince yazı/çalışma/okuma güncesi tutulacak. Her öykücü/öykü üzerinde 2 hafta durulacak. Programda yer alan öyküler dijital olarak gönderilecek. Önceden okunarak, okuma notlarınızla derse katılımınız tercihimiz.

 1. ve 2. Hafta /ÇEHOV’LA KISA ÖYKÜYE BAKIŞ

Tatsız Bir Durum, Anton Çehov

(Mutlu Son, Bütün Öyküleri, Çeviren: Mehmet Özgül, Öyküler/Cilt: 4, İletişim Yayınları)

 • Olay/Durum/Görüntü: Gerçek
 • Mekân/Zaman Gerçekliği
 • Yeryüzünü Nasıl Okumalıyız?
 1. ve 4. Hafta /DÜNYAYA NASIL BAKIYORSUNUZ?

İlkbahar Resimleri, Katherine Mansfield

( Çocuksu Bir Şey, Çev.: Oya Dalgıç, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.)

 • Kendin İçin Yazmak
 • Doğaya Bakış
 1. ve 6. Hafta / EDEBİYAT İNSANI OLMAK

Akşam Okulu, Raymond Carver

( Lütfen Sessiz Olur musun, Lütfen?, Çev.: Ayça Sabuncuoğlu, Can Yay)

 • Yanlış Yaşamlar/Doğru Okumalar
 • Yazarken Kurmak
 • Anlatı Yordamı Derken
 1. ve 8. Hafta /BAŞLAMA NOKTASI

Bir Aile Sorunu, Carson McCullers

(Küskün Kahvenin Türküsü, Çev.:İpek Babacan, İletişim Yay.)

 • Okurken Yazmak
 • Temalarınız
Tarih
9 Şubat 2023
30 Mart 2023
Perşembe
Saat: 19:30 – 22:30
Not: Dersler online olarak yapılacaktır.