İsmail Güzelsoy ile “Yaratıcı Kurgunun Mimarisi”

6,000.00

Açıklama

İsmail Güzelsoy; 1963 Yılında, Iğdır’da doğdu. Ortaokul yıllarında Karagümrük’e taşındı, Cağaloğlu’nda mücellithane ve matbaalarda çalıştı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde eğitim gördü. Üçüncü yılda okuldan ayrılarak İsveç’e gitti, orada İsveç edebiyatı üzerine çalıştı. 1987 yılında İstanbul’a döndü, bir süre turizm alanında çalıştıktan sonra İsveççe ve İngilizce rehberliğe başladı. Rehberlik yaptığı yıllarda çeşitli dergi ve gazetelerde öykü, makale ve röportajlar yayımladı.

Avrupa, Rus ve Latin Amerika edebiyatı üzerine çalıştı, roman estetiği konusunda incelemeler yaptı. 1999 yılından itibaren, gezileri sırasında biriktirdiği notları elden geçirip kurgusal bir bütünlük içinde bunları yeniden biçimlendirmeye karar verdi. Bugün yayımladığı romanların büyük bölümü o dönemki çalışmalarının izlerini taşır. İlk kitabı Seni Seziyorum’daki öyküler de bu defterlerde biriken malzemelerin işlenmesinden oluşmuştur. Bu ilk kitaptan sonra romanlarını yayımlamaya başladı. Genelde birbirine göndermeleri olan ve farklı okumalara olanak tanıyan bu romanları organik bir bütünlükten ziyade, tematik ve karakteristiklerine göre, “Fenni Sihirler” gibi üst başlıklar altında sınıflandırmayı yeğlemiştir. Güzelsoy bugüne kadar 14 roman, iki gezi rehberi ve bir öykü kitabı yayımlamış, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Danca antolojilere dahil olmuştur.

YARATICI KURGUNUN MİMARİSİ

Hikâye etmek, doğru kurguyu arama yolculuğudur bir bakıma. Hem estetik hem teknik boyutu olan bu süreci birlikte inceleyeceğiz.

İlk modülde kurgunun anatomisi, bileşenleri, sahne ve karakter üzerine çalışacağız. Kuramsal olarak işlenen her konudan sonra uygulama ve tartışma aşamasına geçilecek. Her üç oturumdan sonra bir eserin kurgusal yapısı, katmanları, simgesel boyutu incelenecek. Böylelikle tartıştığımız konuların tezgâh üzerinde nasıl somutlaştığını görme, inceleme şansı bulacağız.

  1. Hafta: Kurgunun işlevi, kurgu şemaları, paralel akış.
  2. Hafta: Paralel akış örneklerinin incelenmesi, tartışılması ve çizgisel kurgu, zamanın yeniden tasarlanması, akış şeması ile çizgisel kurgu arasındaki farklar.
  3. Hafta: Çizgisel kurgu örneğinin değerlendirilmesi, tartışılması. Döngüsel ve deneysel akış şemaları. Hangi kurgu akışı nasıl kullanılır?
  4. Hafta: Eser incelemesi: Bir Zamanlar Anadolu’da filminin kurgusal ve simgesel yapısı üzerine özel bir oturum.
  5. Hafta: Romanda sahne/set kavramı. Hikâye ne zaman başlar? Mekanın ve nesnelerin özgül ağırlığının ölçümlenmesi, anlatı evreninin oluşturulması.
  6. Hafta: Sahne kurmanın teknik ve estetik açıdan tartışılması.
  7. Hafta: Karakter, tip ve gri karakter kavramlarına giriş. Günlük hayat insanı ile kurgusal aktörlerin karşılaştırılması.
  8. Hafta: Eser incelemesi: Fareler ve İnsanlar’da set, sahne, karakter ve simgesel katmanlar.
29 Şubat 2024
18 Nisan 2024
Süre: 8 Hafta
Perşembe
Saat: 19:00 – 21:00
Not: Atölyeler yüz yüze yapılacaktır.