Murat ERŞEN “Sosyal Bilimler Çeviri Atölyesi”

SKU: N/A

3,000.00

Açıklama

Murat Erşen, 9 Eylül Üniversitesi’nde İktisat (lisans), Strasbourg Marc Bloch ve Galatasaray Üniversitelerinde felsefe (lisans, yüksek lisans) okudu, Jean Moulin Lyon III Üniversitesi’nde “Ortaklık” (Communauté) üzerine siyaset felsefesi doktora çalışması yürüttü. Uzun süredir yayıncılık dünyasında çevirmen, editör ve danışman olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle felsefe alanında Fransızca ve İngilizceden yetmişten fazla kitabı Türkçe’ye kazandırdı. Uluslararası felsefe dergisi yayımlayan ve pek çok uluslararası felsefe organizasyonuna da imza atan Monokl Yayınevi’nin kuruluşunda yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve modernite temalı çeşitli dersler verdi. Özel bir kolejde iki yıl boyunca çocuklara felsefe anlattı. Aralarında Moda Sahnesi, Yazmak Atölyesi, Nilüfer Belediyesi gibi kurumların bulunduğu birçok mecrada çeviri, ortaklık, duygular, tüketim toplumu, transhümanizm gibi konularda seminerler verdi, konuşmalar yaptı. Eleştiri dergisi Punctum’un yayın kurulunda yer alıyor.

Sosyal Bilimler Çeviri Atölyesi

Bu seminer dizisi, Batı dillerinden bir ya da birkaçına hâkim olduğunu düşünen, felsefe ve sosyal bilimlere ilgi duyan ve çeviri yapmaya hevesli kişilere yöneliktir.

1. Hafta: İlk derste çeviri mantığına ilişkin teorik bir girişten sonra, özellikle çevrilemezlik konusu ele alınacak ve Raymond Queneau’nun Biçem Alıştırmaları ile Barbara Cassin yönetiminde hazırlanan Çevrilemezler Sözlüğü gibi kitaplar üzerinden çevirideki temel zorluklara değinilecektir. Dil bilmek çeviri yapmaya yeter mi? Çevirmenin sorumluluğu nedir? Redaktörün/Editörün çeviri sürecindeki önemi nedir? gibi sorularla “nizami” bir çeviriye nasıl ulaşabileceğinin yollarına bakılacaktır.

2. Hafta: Yayıncılık piyasasında işlerin nasıl yüründüğüne, sözleşmelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin pratik bilgilerin ardından, gramer, sentaks ve Türkçe ifade etmenin önemini gösteren örnekler üzerinde çalışılacaktır. Böylece bir yandan konuşma diline dahi sirayet eden hatalı çeviriler ışığında Türkçenin ifade olanakları araştırılacak, öte yandan kavram çevirmekte karşılaşılan zorluklar, eski dil-yeni dil tercihi, üslup meselesi gibi konular aydınlatılacaktır.  

3-4. Hafta: Uygulamaya yönelik son iki derste çeşitli metinler üzerinden çeviri denemeleri yapılacak ve örnek metinler yardımıyla sıklıkla yapılan hatalara yoğunlaşılacaktır. Ayrıca birden fazla Türkçe çevirisi olan bazı metinler karşılaştırılacaktır. Çeviri yaparken en az iki yabancı dil bilmenin getirdiği kolaylıklar, çevirideki tuzaklar, alan bilgisinin önemi, çeviri esnasında kullanılacak yardımcı kaynaklar, çeviride yapay zekânın yeri, sınırları, getirdiği kolaylıklar ve yarattığı sıkıntılar tartışılacaktır.

Tarih
7 Ekim 2023
28 Ekim 2023
Cumartesi
Saat: 14:00 – 16:00
Süre: 4 Hafta
Not: Atölye online ve yüz yüze yapılacaktır.