Murat Gülsoy’la “Yaratıcı Yazarlık”

4,850.00

Açıklama

Murat Gülsoy, yazar ve akademisyen. Mühendislik ve Psikoloji eğitimi gördü. 1992-2002 Yılları arasında arkadaşlarıyla Hayalet Gemi dergisini çıkardı. 2001 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı, Bu Kitabı Çalın adlı kitabına, 2004 yılı Yunus Nadi Roman Ödülü, Bu Filmin Kötü Adamı Benim, 2013 yılı Notre Dame de Sion ödülü Baba Oğul ve Kutsal Roman, 2014 yılı Sedat Simavi Edebiyat Ödülü Gölgeler ve Hayaller Şehrinde adlı romanlarına verildi. Son kitabı Belirsiz Bir Ânın Kıyısında 2021 yılında yayımlandı. Öykü ve romanları çeşitli dillere çevrilmektedir.  2003 Yılından beri yaratıcı yazarlık eğitimi vermektedir, yaratıcı yazarlık üzerine kaleme almış olduğu Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık bu alanda önde gelen kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Murat Gülsoy’un uygulamalı bir seminer dizisi olarak tasarladığı Yaratıcı Yazarlık atölyesinde kurmaca edebiyat yapıtlarının (öykü ve roman) nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarılacak; hikâyenin unsurları, kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, realist ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular yetkin örnekler üzerinde tartışılacaktır. Tüm bu yöntemlerin yanı sıra, edebiyatın insan yaratıcılığı ile ilişkisi irdelenecek, ilhamın kaynakları araştırılacaktır. Amaç, katılımcıların kendi kurmaca metinlerini yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol göstermek ve içgörü kazanmalarına yardımcı olmaktır. Atölye süresince katılımcılar yazdıkları öyküleri tartışacak, yazma tekniğini etkileşimli bir eleştiri ortamında geliştirecektir.

30 Ekim – Birinci Hafta Büyübozumu ve Yaratıcı Yazarlık

6 Kasım – İkinci Hafta Bir Rüya: Yaratıcılık

13 Kasım – Üçüncü Hafta Yaratıcının Genç Bir Ressam Olarak Portresi

20 Kasım – Dördüncü Hafta Sınırların Diyalektiği

27 Kasım – Beşinci Hafta Zaman: Neden-Sonuç Zinciri

4 Aralık – Altıncı Hafta Hikâye ve Olay Örgüsü

11 Aralık – Yedinci Hafta Betimlemeler: Sanat Ayrıntıda Gizlidir

18 Aralık – Sekizinci Hafta Bakış Açısı: Biçimsel Arayışların Gerçekliğe Dair Önermelerde Bulunması

25 Aralık – Dokuzuncu Hafta Bakış Açısı: Biçimsel Arayışların Gerçekliğe Dair Önermelerde Bulunması

1 Ocak (Tatil)

8 Ocak – Onuncu Hafta Karakter: Sözcükten İnsanlar

Kaynak Kitaplar:

Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık, Murat Gülsoy, Can Yayınları

  1. Gece: Kendini Fark Eden Hikâye
Tarihler
30 Ekim 2022
08 Ocak 2023
Pazar
Saat: 16:00 – 18:30
Not: Dersler online olarak yapılacaktır.