Murat Gülsoy’la “Dönüşen / Dönüştüren Edebiyat”

275.00

Açıklama

Murat Gülsoy, yazar ve akademisyen. Mühendislik ve Psikoloji eğitimi gördü. 1992-2002 Yılları arasında arkadaşlarıyla Hayalet Gemi dergisini çıkardı. 2001 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı, Bu Kitabı Çalın adlı kitabına, 2004 yılı Yunus Nadi Roman Ödülü, Bu Filmin Kötü Adamı Benim, 2013 yılı Notre Dame de Sion ödülü Baba Oğul ve Kutsal Roman, 2014 yılı Sedat Simavi Edebiyat Ödülü Gölgeler ve Hayaller Şehrinde adlı romanlarına verildi. Son kitabı Belirsiz Bir Ânın Kıyısında 2021 yılında yayımlandı. Öykü ve romanları çeşitli dillere çevrilmektedir.  2003 Yılından beri yaratıcı yazarlık eğitimi vermektedir, yaratıcı yazarlık üzerine kaleme almış olduğu Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık bu alanda önde gelen kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Edebiyat Seminerleri

Dönüşen / Dönüştüren Edebiyat

Seminer Süresi: 2 Saat

Modern dünyanın dönüştürücü güçlerinden biri olan edebiyatın kendi dönüşümünü ve bu topraklarda geçirdiği evrimi Murat Gülsoy yazar gözüyle anlatıyor.

1. DÖNÜŞÜM: Putların Yıkılışı 16 Ocak Pazar 16:00-18:00

Dünyayı mükemmel bir ayna gibi yansıtmayı hedefleyen realist edebiyatın nasıl kabuk değiştirdiğini konuşacağımız bu seminerde bilim ve sanat ilişkisini, modernist eğilimlerin katkılarını tartışmaya açacağız.

Değinilecek metinlerden bazıları: Dönüşüm (Franz Kafka), Jokond ile SiYaU (Nazım Hikmet), Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali), Yeni Hayat (Orhan Pamuk), Borges ve Ben (J.L. Borges), Beyaz Kale (Orhan Pamuk).

2. İRONİ: Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil  13 Şubat Pazar 16:00-18:00

Söylenenden başkasını, aksini, ardındakini işaret etmeye yarayan ironi kavramının edebiyat yapıtlarında nasıl bir işlev kazandığını ele alacağımız bu seminerde aynı zamanda modern ve prostmodern yapıtlarda açtığı yıkıcı alanı tartışacağız.

Değinilecek metinlerden bazıları: Don Kişot (Cervantes), Tristram Shandy (Stern), Yeraltından Notlar (Dostoyevski), Dava (Franz Kafka), Ayışığında Çalışkur (Haldun Taner),  Saatleri Ayarlama Enstitüsü (A. H. Tanpınar), Otomatik Portakal (A.Burgess),  Tutunamayanlar (Oğuz Atay), Ölmeye Yatmak (Adalet Ağaoğlu).

3. RÜYA: Bilinçdışına Giden Kral Yolu 13 Mart Pazar 16:00-18:00

Sigmund Freud’un “bilinçdışına giden kral yolu” olarak tarif ettiği rüyalar edebi metinlerde psikolojik, felsefi ya da siyasi sorgulamanın bir imkânı olarak kullanılır.  Dönüşen Dönüştüren Edebiyat seminer dizisinin bu bölümünde rüyanın edebiyattaki temsilini farklı örnekler üzerinden tartışacağız.

Değinilecek metinlerden bazıları: Kubilay Han (Coleridge), Düş (J.L. Borges), Geceleyin Sırtüstü (Cortazar), İmkansızın Şarkısı (Murakami), Aşk-ı Memnu (H.Z. Uşaklıgil), Abdullah Efendi’nin Rüyaları (A.H.Tanpınar), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (A. H. Tanpınar),  Tutunamayanlar (Oğuz Atay), Ölmeye Yatmak (Adalet Ağaoğlu), Bunak (Leyla Erbil), Dünya Ağrısı (Ayfer Tunç)

4. DELİLİK: Paranoid ve Şizofrenik Yanılsamalar 10 Nisan Pazar 16:00-18:00

İnsan ruhunu ve aklın sınırlarını araştıran yazarlar bu zorlu yolculukta hem kendileri dönüşürler hem de edebiyatı dönüştürürler, okurlarına da farklı düşünüş ve kavrayış biçimlerinin ihtimalini sezdirirler. Dönüşen Dönüştüren Edebiyat seminer dizisinin bu bölümünde şizofrenik yanılsamalar üzerine kurulan metinlerin nasıl yeni edebi imkanlar sunduğunu inceleyeceğiz.

Değinilecek metinlerden bazıları: Kör Baykuş (Sadık Hidayet), Trenle Seyahat Etmenin Avantajları (A. Orejudo), Guguk Kuşu (Ken Kesey), Bir Deli Değilin Defteri (Feyyaz Kayacan), Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi (Ayfer Tunç), Koleksiyoncu (J. Fowles), Anayurt Oteli (Yusuf Atılgan), Yapraklar Evi (Mark Z.Danielewski).

5. METAKURMACA: Çerçeveden Çıkan Hikâye 15 Mayıs Pazar 16:00-18:00

Çerçeve hikayeler, iç içe geçen kurgular, farklı anlatı düzlemlerinin kesişmesi, kendi kurmacalığını keşfeden romanlar, kurgusallığıyla boğuşan karakterler… Don Kişot’tan günümüze dek uzanan yenilik arayışlarının uç noktalarından biri olan metakurmaca kurmacanın ötesindedir, kurmacaya referans veren çok katmanlı yapısıyla kurmacadan sonra gelir ve böylelikle kurmacayı açıklayarak aşar. Metakurmaca metnin kendini kendine ayna kılmasıdır. Bu aynaya metnin içinden baktığımızda, kurmacayı anlamaya başladığımızı, onun sırlarına vâkıf olduğumuzu sanırız. Ama her ayna gibi yansıtıcı yüzeyin arkasında türlü̈ sırlar bulunur.

Değinilecek metinlerden bazıları: Don Kişot (Cervantes), Eftalikus’un Kahvesi (Sait Faik Abasıyanık), Fransız Teğmenin Kadını (John Fowles) Tutunamayanlar (Oğuz Atay), Avından El Alan (Bilge Karasu), Kara Kitap (Orhan Pamuk), Kırmızı Azap (Ayfer Tunç), Yapraklar Evi (Mark Z.Danielewski).

6. ARZU: Aşk ve Cinselliğin Sınırlarında 12 Haziran Pazar 16:00-18:00

Ruhsal dünyamızı biçimlendiren arzuların keşfine çıkan edebiyatçıların izini sürerken aşk ve ölüm sarmalındaki sanatçının varoluşunu, cinselliğin dönüştürücü gücünü ve sınırları ihlal etmenin yıkıcılığını tartışacağız.

Değinilecek metinlerden bazıları: Venedik’te Ölüm (Thomas Mann), Lolita (Vladimir Nabokov) Ne Evet Ne Hayır (Oğuz Atay), Orlando (Virginia Woolf), Sodom ve Gomore (Yakup Kadri Karaosmanoğlu).

Tarihler
16 Ocak 2022
13 Şubat 2022
13 Mart 2022
10 Nisan 2022
15 Mayıs 2022
12 Haziran 2022
Pazar
Saat: 16:00 – 18:00
Not: Dersler online olarak yapılacaktır.