Nazlı Ökten’le “Modern Görsel Kültürü Tarihsel Düşünmek”

SKU: Haftalık Seçim Yapabilirsiniz

250.00

  • Açıklama
  • Ek bilgi

Açıklama

Nazlı ÖKTEN, 2000 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Nazlı Ökten, Cogito ve Strata dergilerinin yayın kurullarında bulunmanın yanı sıra, 1992-2002 yılları arasında arkadaşlarıyla birlikte Hayalet Gemi dergisini çıkarmış, Açık Radyo’da birçok programın yapımcılığını ve aynı dönem TRT 2’de yayınlanan Bilincin Haritası, Kültürlerde Kurban, Yedi-Veren Düşleri gibi belgesellerin danışmanlığını üstlenmiştir.

Çok sayıda kitap ve dergide yayınlanan makale ve denemelerinin yanı sıra aralarında Irk Ulus SınıfDevletin AntropolojisiBir Pratik Teorisi için TaslakRuh ve BedenDüşünümsel Sosyolojiye Davet ve Homo Academicus gibi sosyal bilimler alanına odaklanan çevirileri bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda incelemeleri, siyasi imgelem üzerine yayınlarından, görsel kültüre doğru yönelmiştir. Bu konudaki çalışmalarını geçtiğimiz yıldan bu yana Wiser isimli sosyal medya platformu aracılığıyla üniversite öğrencilerinden daha geniş bir kitleye, disiplinlerarası bir yaklaşımla ulaştırmaya başlamıştır.

Bilimsel makalelerine aşağıdaki bağlantıdan,

https://galatasaray.academia.edu/Nazl%C4%B1%C3%96kten

Milliyet Sanat, Birikim, Bir+Bir, gibi dergilerde çıkan yazılarına kişisel blogundan erişilebilir

https://kadinbedensahnedunya.wordpress.com/

MODERN GÖRSEL KÜLTÜRÜ TARİHSEL DÜŞÜNMEK

  1. Bir resim sosyolojisi için notlar

Vera Zolberg’in  Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak ve Vernon Hyde Minor’un Sanat Tarihinin Tarihi kitabından yola çıkarak görsel sanatlar konusunda sosyal bilimlerin çözümlemeleri tartışacağız.

  1. “Cézanne’ın Şüphesi”

Resmin güzellikle değil hakikatle ilgili payını tartışan, Merleau-Ponty’nin Cézanne’a bakışında, düşünürün ressamla karşılaşması örneğinin en yetkin örneği sayabileceğiz bu metinler aracılığıyla modern kültürün görsel payını düşünmeye girişeceğiz.

  1. Görme biçimleri: John Berger

Görselliği modern kültüre eleştirel bir bakışın aracı kılan bu yaklaşım aracılığıyla nesneleri görüşümüzün tarihselliğini düşüneceğiz.

  1. Perspektif: Panofsky

Sanat tarihçisi Erwin Panofsky’nin Perspektif, Simgesel Bir Biçim ve Michael Baxandall’ın 15. Yüzyıl’da Sanat ve Deneyim eserleri aracılığıyla sanatsal üretimin maddi tarihine ve teknik olanaklarına bir bakış geliştireceğiz.

  1. Manet anı

Michel Foucault’nun Manet-Velazquez ve Estetik Modernizm başlıklı eserinden yola çıkarak sanat tarihinin derin kopuşu olarak estetik modernizme bir bakış.

  1. Modernden çağdaşa

Anne Cauquelin’in eseri Çağdaş Sanat’tan yola çıkarak modern/çağdaş ikiliği üzerine düşüneceğiz.

  1. Çağdaştan kavramsala

Hans Belting’in Sanat Tarihinin Sonu başlıklı kitabı eşliğinde tarihsel kültürümüze yön veren imge olarak sanatın yolculuğunun son duraklarında bekleyiş.

  1. Kavramsaldan dijitale

Ortak çalışmamızı, 4. Sanayi Devriminin, çağdaş otomasyon sistemlerinin, veri alışverişlerinin ve üretim teknolojilerinin sanat üzerindeki etkisini sorgulayarak tamamlayacağız.

Tarih
26 Nisan 2022
31 Mayıs 2022 Tarihleri Arası
Saat: 20:00 – 21:30
Süre: Haftalık
Not: Dersler online olarak yapılacaktır.

Ek bilgi

Tümü

Haftalık