Prof. Dr. Atilla Soykan’la “Benlik Gelişimi: Neredeyim ve Ne yapabilirim?”

1,000.00

Stokta yok

Açıklama

Ankarada 1962 yılında doğdu ve Ankara TEDden mezun oldu. Türkiyede psikiyatrist ve psikoterapist, ABDde tıp doktoru ve İngilterede psikoterapist olarak çalışabilme haklarına sahiptir.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, emekli olduğu 2010 yılına kadar, Psikiyatri Profesörlüğü ve idarecilik yaptı; ABDde hekim olarak çalıştı ve üst-ihtisas yaptı; İngilterede, bir psikoterapi yönteminin ustalık belgesini aldı ve,  bu yöntemi, psikiyatristlere ve psikologlara öğreten kurslar düzenledi. Bir çok ulusal ve uluslar arası dergide hakemlik yaptı. 80’ın üstünde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel makale, 3 mesleki kitap ve pek çok kitap bölümü yazdı. 2006 yılında kurduğu M+ Psikoterapi Merkezini  2019 yılında yılında kapatarak psikiyatr ve tıp doktoru olarak çalışmalarını sonlandırdı.

2000li yılların başlarında itibaren Buda, Mevlana gibi kişilerin yaşam öykülerini ve düşünce biçimlerini araştırmaya başladı.  2005 yılından sonra, gittikçe artan bir oranda, aydınlanma, doğu felsefesi, evrimsel psikoloji, meditasyon, gözlemci ben, hiçlik bilinci’ ‘kuantum fiziği, iyi hissetmegibi konulara odaklandı ve  eğitimlere, kamplara katıldı.

2021 yılı ortalarından itibaren ise, öğrendiklerini ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla, BEN kavramına odaklı ve BENin gelişimini-dönüşümünü inceleyen bir projeye başladı.  Bu projede, psikoterapi modelleri ile felsefi ve spiritüel öğretilerin bir sentezini yapmaya çalışmaktadır. Amacı,  sağlıklı’ bir bireyin kişilik gelişimini en üst noktaya nasıl taşıyabileceği hakkında bilinen bilgilerin bilimsel olarak incelenebilir ve  uygulanabilir bir süreç olduğu bilincinin yaygınlaşmasıdır.

BENLİK GELİŞİMİ:  NEREDEYİM VE NE YAPABİLİRİM ?

Uygulamalı kurs programında çeşitli kişilik gelişimi modellerinden ve sağlıklı’ kişilere uyarlanmış psikoterapi tekniklerinden yararlanılmaktadır. Teorik kısımlarda, katılımcının, kendisine, diğerlerine ve dünyaya hangi gelişim basamaklarından baktığını ve nerelerde takılmış olabileceğini farketmesi amaçlanmaktadır. Pratik uygulamalarla ise, katılımcının, ileri basamaklara geçebilmek ve/veya içinde olduğu basamakta daha etkin var olabilmek için kullanabileceği beceriler edinmesi hedeflenmektedir.

Her hafta sunum sırasında, teorik anlatım, görüş paylaşımı ve pratik uygulamalar yapılmaktadır.

1.Hafta- Benlik kavramı ve BEN’ çeşitleri

İlk hafta, beynin işleyişi, benlik, kişilik, bilinç-bilinçdışı, ben çeşitleri, motivasyon, algı gibi temel psikolojik gelişim kuram ve kavramları ele alınacaktır. Nehirde Yapraklarmeditasyonu uygulaması ile akla tekrarlayıcı olarak takılan düşünceleri gönderme’ çalışması yapılacaktır.

2.Hafta- Ego gelişim basamaklarına göre neredeyim ?

İkinci hafta, Egonun basamaklı gelişim modeline göre, katılımcının, ağırlıklı olarak hangi basamaklarda olduğunu farketmesi amaçlanmaktadır. Basamakların farklı düşünce, dünya görüşü, davranış ve tutumları üzerine içgörü oluşturucu pratik uygulamalar yapılacaktır.

3. Hafta- Yaşam boyu kişilik gelişimi; yön, zorluklar ve hedef

Üçüncü hafta, yaşamın kaçınılmaz zorlukları olan temel, ilişkisel ve büyümeihtiyaçları ele alınacaktır. Bu zorluklarla baş etmede kullanılabilecek duygu ve düşünce odaklı pratik uygulamalar yapılacaktır.

4. Hafta- Benlik gelişiminin en üst basamağındaki insanlar ve özellikleri

Son hafta, benlik gelişimin üst basamağında olan insanların ortak özellikleri, davranış ve tutumları ve hangi safhalardan geçerek dengeye ulaştıkları ele alınacaktır. Katılımcı, bu özel insanları modelleme ama kendi yöntemini geliştirme konusunda uzunlamasına bir proje oluşturma konusunda teşvik edilecektir.

Tarih
25 Ocak 2022
15 Şubat 2022
Salı günleri
Saat: 19:30 – 21:00
Süre: 4 Hafta
Not: Sohbetler online olarak yapılacaktır.