Zeynep UYSAL‘la “Etkili ve Etkin Yazma Teknikleri”

8,000.00

Açıklama

Zeynep Uysal,Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. 2001-2003 yıllarında Oxford Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Yine misafir öğretim üyesi olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Cumhuriyet romanı üzerine dersler verdi. 2014 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nde yönetim kurulu üyesi ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. Halen genel kurul üyesidir. Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelat-ı AzizEfendi adlı kitabı (2006) Boğaziçi Üniversitesi Yayınları tarafından, Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar adlı derlemesi (2011) ve Metruk Ev: Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi (2014) adlı incelemesi İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Modern Türk edebiyatı üzerine (Türkçe ve İngilizce) makaleleri çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlandı. Didem Havlioğlu ile birlikte yayına hazırladıkları Routledge Handbook on Turkish Literature (2023) adlı son kitabı Routledge Publications tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Türkçede romanın yanı sıra edebiyat tarih ilişkisi, mekan ve milliyetçilik, kısa öykü ve roman kuramları çalışma alanları arasında yer aldı. 2019 yılında tamamlanan, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında 19. yüzyıl sonunda Osmanlı modernlik deneyiminin tezahür ettiği bir mecra olarak dönemin edebiyat, kültür ve bilim dergisi Servet-i Fünun üzerine çalıştı.

ETKİLİ VE ETKİN YAZMA TEKNİKLERİ

Tanım: Profesyonel yaşamda yazma becerisini geliştirmek üzere tasarlanan bu seminer dizisinde, etkin ve ekonomik yazma stratejileri, sunum, bülten, kısa makale, araştırma raporugibi yazı biçimlerinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ele alınır. Amaç katılımcıların güncel, anlaşılır ve etkili bir yazı biçimi geliştirmelerine katkıda bulunmak, profesyonel yaşamda yazının ve anlatının gücünden yararlanmalarını sağlamak vedili doğru, yerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır.

Yöntem: Derste anlatılan yöntem ve tekniklerden yararlanarakkatılımcıların yazma çalışmaları yapması beklenir, bu çalışmalar ders sırasında değerlendirilir.

Program

1. Hafta: Giriş: “Eleştirel okuryazarlık” kavramı, yazmak içinanlayarak okumanın önemi. Önermeli (argümanlı) yazı yazma teknikleri
2. Hafta: Sade, anlaşılır ve ekonomik yazmada paragraf oluşturmanın rolü. Bütünlüklü ve tutarlı paragraf yazmanın yolları.
3. Hafta: Paragraf/yazı kalıplarından örnekler. Giriş ve sonuç paragraflarının yazıdaki yeri ve anlamı. Kısa makale, bülten, sunum, rapor yazımında dikkat edilmesi gerekenler
4. Hafta: Bir fikri savunma üzerine kurulu yazı düzenlerinden nasıl yararlanırız?
5. Hafta: Araştırmaya dayanan makale/rapor yazımı,birincil ve ikincil kaynakların kullanımı ve belgeleme
6. Hafta: Dil, üslup ve biçime dair örneklerle, doğru kelime seçimi, cümle hakimiyeti, sade ve anlaşılır ifade etmenin yolları
Tarih
19 Mart 2024
30 Nisan 2024
Her Salı
Saat: 19:00 – 21:30
Süre: 6 Hafta
NOT: Atölye Online yapılacaktır.