Murat ERŞEN “Duyguların Felsefesi”

SKU: N/A

3,900.00

Açıklama

Açıklama

 

Murat Erşen, 9 Eylül Üniversitesi’nde İktisat (lisans), Strasbourg Marc Bloch ve Galatasaray Üniversitelerinde felsefe (lisans, yüksek lisans) okudu, Jean Moulin Lyon III Üniversitesi’nde “Ortaklık” (Communauté) üzerine siyaset felsefesi doktora çalışması yürüttü. Uzun süredir yayıncılık dünyasında çevirmen, editör ve danışman olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle felsefe alanında Fransızca ve İngilizceden yetmişten fazla kitabı Türkçe’ye kazandırdı. Uluslararası felsefe dergisi yayımlayan ve pek çok uluslararası felsefe organizasyonuna da imza atan Monokl Yayınevi’nin kuruluşunda yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve modernite temalı çeşitli dersler verdi. Özel bir kolejde iki yıl boyunca çocuklara felsefe anlattı. Aralarında Moda Sahnesi, Yazmak Atölyesi, Nilüfer Belediyesi gibi kurumların bulunduğu birçok mecrada çeviri, ortaklık, duygular, tüketim toplumu, transhümanizm gibi konularda seminerler verdi, konuşmalar yaptı. Eleştiri dergisi Punctum’un yayın kurulunda yer alıyor.

Duyguların Felsefesi

 

1.Hafta: Yabancılaşma

Her zaman kısa vadeye endeksli ekonominin dalgalı denizlerinde nasıl kalıcı değer ve hedeflere sahip olunabilir? Her an parçalanan veya sürekli yeniden yapılanan kurumlarda, kendine has bir kimlik ve yaşam öyküsü nasıl oluşturabilir? Rekabetin körüklediği “güvensizlik” ve “kayıtsızlık” duygusunun, rutin ve monoton karşısında esneklik beklentisinin karakter üzerindeki etkileri nelerdir?

 

Richard Sennett: Karakter Aşınması-Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkisi

Eva Illouz: Soğuk Yakınlıklar: Duygusal Kapitalizmin Şekillenmesi

 

2.Hafta: Bezginlik

Büyük şehrin sahne olduğu modern hayatta bireyselliğini korumaya çalışan metropol tarzı insanın yaşadığı sıkıntılar nedir? Çerçevesi dakiklik, hesaplanabilirlik. kesinlik tarafından çizilmiş bir hayatta, iç ve dış uyarıcıların hızlı ve kesinlisiz değişimine karşılık vermekte zorlanan ve sürekli “zevk al!” buyruğuyla yönlendirilen modern insan bu tehditkâr akıntılara ve uyumsuzluklara nasıl tepki verir?

 

Georg Simmel: Metropolis ve İnsan Zihni

Serge Lesourd: Özne Nasıl Susturulur

Guy Debord: Tüketim Toplumu

 

3.Hafta: Sıkıntı, Kaygı ve Korku

Birini beklerken yaşanan durumsal sıkıntı, fazlasıyla aynı şeye sahip olunduğunda, her şey banallaştığında hissedilen doygunluk sıkıntısı ile varoluşsal sıkıntıyı biribirinden ayıran nedir?  İnsanın “herkes” haline geldiği gündelik hayatın bir noktasında duyulan kaygı nasıl kendini aşmanın ve otantik ben’e ulaşmanın yolu haline gelebilir? Korku, kaygıdan ne bakımdan farklıdır? Terörizm ve virüsle geri gelen tekinsizlik, öngörülemezlik, denetimsizlik korkusu iktidarlar tarafından nasıl körüklenir? Hayatın her alanında değişim ve belirsizlikle baş etme çabası, sekülerleşmeyle birlikte eylemler için rehber bulunamaması, kimliğin dağılması modern toplumda ne gibi psikopatolojilere yol açar?

 

Lars Svendsen: Sıkıntının Felsefesi & Korkunun Felsefesi

Martin Heidegger: Varlık ve Zaman

Zygmunt Bauman: Akışkan Korku

 

4.Hafta: Aşk ve yalnızlık

Sıfır ölümlü savaş propagandasını andıran, aşkı şansa bırakmamayı, aşka düşmeden ya da acı çekmeden aşık olmayı vaat eden aşk koçluğu ve sosyal medya çağında temel özelliği rastlantı ve beklenmediklik olan aşk nasıl hayatta kalabilir? Toplumsal ilişki kurma becerisini kaybetmenin yarattığı daimi yalnızlık ile bireyselliğin, özerkliğin ve yaratıcılığın nüvesi olan tek başınalık arasında ne fark vardır?

 

Paul Verhaege: Yalnızlık Zamanlarında Aşk

Alain Badiou: Aşka Övgü

Lars Svendsen: Yalnızlığın Felsefesi

Tarih
05 Haziran 2024
03 Temmuz 2024
Çarşamba
Saat: 19:30 – 21:30
Not: Atölye online ve yüz yüze yapılacaktır.