Zeynep UYSAL‘la “Hakikati Aralayan Edebiyat”

5,000.00

Açıklama

Zeynep Uysal,Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. 2001-2003 yıllarında Oxford Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Yine misafir öğretim üyesi olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Cumhuriyet romanı üzerine dersler verdi. 2014 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nde yönetim kurulu üyesi ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. Halen genel kurul üyesidir. Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelat-ı Aziz Efendi adlı kitabı (2006) Boğaziçi Üniversitesi Yayınları tarafından, Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar adlı derlemesi (2011) ve Metruk Ev: Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi (2014) adlı incelemesi İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Modern Türk edebiyatı üzerine (Türkçe ve İngilizce) makaleleri çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlandı. Didem Havlioğlu ile birlikte yayına hazırladıkları Routledge Handbook on Turkish Literature (2023) adlı son kitabı Routledge Publications tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Türkçede romanın yanı sıra edebiyat tarih ilişkisi, mekan ve milliyetçilik, kısa öykü ve roman kuramları çalışma alanları arasında yer aldı. 2019 yılında tamamlanan, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında 19. yüzyıl sonunda Osmanlı modernlik deneyiminin tezahür ettiği bir mecra olarak dönemin edebiyat, kültür ve bilim dergisi Servet-i Fünun üzerine çalıştı.

Hakikati Aralayan Edebiyat

Mitlerden romanlara, geleneksel hikâyeden modern öyküye farklı anlatma, söyleme ve yazma biçimleriyle gelişen edebiyatın insanın anlam arayışındaki rolünü tartışmak; edebiyatın hakikate erişme arzusundan gerçekliğin inşasına uzanan serüvenini incelemek üzere tasarlanan bu seminer serisi farklı dönemlerin yapıtlarından örneklerle Avrupa, Türkiye ve Dünya edebiyatlarının çok katmanlı yolculuğunu ele alacak.

1.⁠ ⁠Varoluşçuluk ve saçmanın edebiyatı: İnsanın kendine ve dünyaya yabancılaşmasını, varoluş sancısının somutlanmış halini Albert Camus’nün Yabancı romanı ile ele alacak, Yusuf Atılgan ve Vüsat Bener’in öykülerinden örneklerle birlikte tartışacağız.
2.⁠ ⁠Postmodernizm ve kendini arayan edebiyat: 20. yüzyılın ilk yarısında dünya savaşları ve katliamların açtığı yaraları sarmaya çalışan dünyada modernitenin karanlık yüzünü sorgulamanın ne demek olduğunu ve edebiyatta postmodernist tavrın nasıl belirleyici olduğunu ele alacağız. Kendine bakan, kendi kurmacalığını ortaya koyan, metinselliği, inşa edilen hakikat kavrayışını tartışan metinleri, Borges’in “Don Kişot Yazarı Pierre Menard”ı, Cortazar’ın “Cinayeti Gördüm”ü ve Murat Gülsoy’un “Kendi Üzerine Kapanan Köle”sini inceleyeceğiz.
3.⁠ ⁠Tarihsel romanın postmodernist anlatı dünyasına yolculuğu: Gerçekçi tarihsel romanın tarihyazımına sadakatinden başlayıp anakronik olmayı bir yöntem olarak benimseyen tarihyazımsal üstkurmaca kavramını ele alacak, romanın tarihle ilişkisine, Umberto Eco’nun Gülün Adı ve Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı romanlarından örneklerle değineceğiz.
4.⁠ ⁠2000’ler, yeni modernizm, yeni gerçekçilik ve insan sonrası: Postmodernist edebiyatın 80’ler ve 90’larda yükselişinin ardından 11 Eylül felaketinin damgasını vurduğu 2000’ler edebiyatının değişimini ve bugüne uzanan dönüşümünü dünya edebiyatının yanı sıra günümüz Türkçe edebiyatın öne çıkan eserleri ile inceleyeceğiz.
Tarih
26 Haziran 2024
17 Temmuz 2024
Her Çarşamba
Saat: 19:30 – 21:30
Süre: 4 Hafta
NOT: Atölye Online yapılacaktır.