Zeynep UYSAL‘la “Hakikati Aralayan Edebiyat”

5,000.00

Açıklama

Zeynep Uysal,Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. 2001-2003 yıllarında Oxford Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Yine misafir öğretim üyesi olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Cumhuriyet romanı üzerine dersler verdi. 2014 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nde yönetim kurulu üyesi ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. Halen genel kurul üyesidir. Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelat-ı Aziz Efendi adlı kitabı (2006) Boğaziçi Üniversitesi Yayınları tarafından, Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar adlı derlemesi (2011) ve Metruk Ev: Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi (2014) adlı incelemesi İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Modern Türk edebiyatı üzerine (Türkçe ve İngilizce) makaleleri çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlandı. Didem Havlioğlu ile birlikte yayına hazırladıkları Routledge Handbook on Turkish Literature (2023) adlı son kitabı Routledge Publications tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Türkçede romanın yanı sıra edebiyat tarih ilişkisi, mekan ve milliyetçilik, kısa öykü ve roman kuramları çalışma alanları arasında yer aldı. 2019 yılında tamamlanan, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında 19. yüzyıl sonunda Osmanlı modernlik deneyiminin tezahür ettiği bir mecra olarak dönemin edebiyat, kültür ve bilim dergisi Servet-i Fünun üzerine çalıştı.

Hakikati Aralayan Edebiyat

Mitlerden romanlara, geleneksel hikâyeden modern öyküye farklı anlatma, söyleme ve yazma biçimleriyle gelişen edebiyatın insanın anlam arayışındaki rolünü tartışmak; edebiyatın hakikate erişme arzusundan gerçekliğin inşasına uzanan serüvenini incelemek üzere tasarlanan bu seminer serisi farklı dönemlerin yapıtlarından örneklerle Avrupa, Türkiye ve Dünya edebiyatlarının çok katmanlı yolculuğunu ele alacak.

1.⁠ ⁠Hafta: Sorgulanan toplumsal cinsiyet rolleri: 20. yüzyıl başında İngiltere’de realist konvansiyonları sorgulayan, yeni edebi arayışlarının yanı sıra toplumsal cinsiyet rollerine de karşı çıkan Virginia Woolf’un edebiyatına, günümüzdeki etkisine Kendine Ait Bir Oda ve Orlando metinleri üzerinden yaklaşacağız. Aynı yıllarda Osmanlı topraklarında edebi arayışlarını sürdüren Halide Edip Adıvar’ın toplumsal cinsiyet rollerine yaklaşımını Seviye Talip, Handan gibi romanları üzerinden örnekleyeceğiz.
2.⁠ ⁠Hafta: Rüyalar ve bilinçdışı ile edebiyatta modernizm: Empresyonizmle başlayan hakikat sorgusunun değişen yüzlerini, fragmanlarla kurulan gerçeklik algısını, bilinçdışının metinsel dünyaya yansımasını Kafka’nın Dönüşüm’ü ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” üzerinden çözümleyeceğiz.
3.⁠ ⁠Hafta: Modern dünyanın yeraltı insanları: Modern bireylik halinin karanlığını eserlerinde ince ince işleyen Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar romanındaki “Yeraltı İnsanı”nı ele alacak; Bakhtin’in diyaloji kavramı etrafında Dostoyevski karakterlerinden Oğuz Atay’a uzanan bir edebi çizgiyi inceleyeceğiz.
4.⁠ ⁠Hafta: Sanatçının romanı ya da bir büyüme hikâyesi: Karakterin olgunlaşmasının, isyandan uyuma geçişinin hikâyesini anlatan bildungsroman’ın ve künstlerroman’ın örneği olarak James Joyce’un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi’ni inceleyeceğiz.
Tarih
24 Nisan 2024
15 Mayıs 2024
Her Çarşamba
Saat: 19:30 – 21:30
Süre: 4 Hafta
NOT: Atölye Online yapılacaktır.